Welkom op de website van de Opleidingscommissie Sociologie! Wij willen via deze website informatie delen met Sociologie studenten van de Universiteit van Amsterdam. Verder willen wij ook graag input & reacties ontvangen van studenten over het onderwijs… We hebben ook een Facebook pagina.

De opleidingscommissie bestaat uit zowel docent- als studentleden, en heeft samen met andere betrokkenen zoals de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinatoren en de studieadviseurs, de taak om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Eenmaal per maand komt de opleidingscommissie samen en worden onderwijs gerelateerde zaken besproken. De opleidingscommissie heeft hierbij een adviserende rol. De zaken die worden besproken kunnen klachten van studenten zijn, maar ook kan het in de commissie gaan over de evaluaties van de vakken en kunnen we adviseren bepaalde veranderingen door te voeren in werkgroepen en colleges. Daarnaast behandelt de OC het Onderwijs- en Examenreglement. Kortom, als er problemen zijn die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs, zijn het punten om in de Opleidingscommissie te bespreken.